Ates & Sigirci Avukatlık Bürosu Kanton Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, ve Aargau bölgesinde kurulmuş ilk Türkçe hizmet veren ve baroya kayıtlı avukatlardan oluşan hukuk bürosu olması itibarıyla özellik arzetmektedir. Yıllardır yurttaşlarımızın sıkıntı yaşadıkları hukuki alandaki bu boşluğun doldurulması son derece sevindiricidir. İsviçrenin tüm kantonlarında avukatlık yapma yetkisine sahip olan avukatlarımız bu sayede tüm İsviçrede yaşayan yurttaşlarımızın hukuki sorunlarının çözümünde yanlarındadırlar. Ayrıca bürodaki Türkiye’den yetkili avukat aracılığıyla yurttaşlarımız Türkiyede’ki hukuki problemlerinin çözümü konusunda da ayrıca büyük destek almaktadırlar. Ates&Sigirci Avukatlık Bürosu avukatların uzmanlık alanları bakımından birbirlerini tamamladıkları ve bu sayede burada yaşayan yurttaşlarımızın hukuki alanda yaşadıkları tüm sorunların çözümünde yanlarında yer almaktadır. Bunların belli başlıcalarını saymak gerekirse,


Hukuki, Cezai ve İdari yargılama alanlarında gerek kantonal boyutta gerekse de Federal Mahkeme boyutunda sizleri temsil etmeye yetkilidir.


Özellikle burada yaşayan yabancıların günlük hayatlarında sıkça karşılaştıkları problemlerin başında gelen oturum alınması, uzatılması, aile birleşimleri, yurt dışı edilme gibi konularda deneyimli ve uzman kadrosuyla yanınızdadır.


Özellikle İsviçrede yabancılar tarafından kurulan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin kuruluş, şirket dönüşümleri, sözleşme hazırlanması, vergi kolaylıkları gibi şirketlerin daha sağlıklı ve sağlam adımlarla büyümelerini temin edecek konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.


Gerek evliliğin kurulması gerekse de devamı aşamasında sözleşmeler hazırlanması ve ayrıca boşanma hususunda tarafların nafaka, velayet gibi haklarının korunması konusunda uygulamadan edinilen tecrübelerle sizleri en iyi şekilde temsil eder.


Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukukun hangi hukuk olduğu, mahkemelerin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların başta Boşanma Kararlarının Türkiye Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi konularında büromuzdaki Türkiyeden yetkili avukatımız aracılığıyla hizmet verilmektedir.


Çocuk kişisel hak ve yükümlülüklerinin korunması konularında gerek resmi makamlarla özellikle de velayet/kayyımlık (Vormundschaftbehörde) makamlarıyla gerekse de anne baba ile olan kişisel ilişkilerin düzenlenmesi konularında vekalet almak suretiyle yetkilidirler.


Ölüm durumunda tarafların miras haklarının elde edilmesi , korunması , veraset senedi düzenlenmesi ve yasalar çerçevesinde haklarının korunması için gerekli önlemler konusunda bilgilendirir. Ceza Hukuku Kişi hak ve hürriyetini bağlayıcı ve kısıtlayıcı durumlar söz konusu olduğunda kamu hukuku çerçevesinde kişinin gerek haklarının korunması gerekse de yasal haklarının bilincinde olmasını sağlamak gayesiyle gerek mahkemelerde temsil edilmek gerek sede yargılama sürecinde haklarının en iyi şekilde korunması için refakat etmek üzere vekilliklerini üstlenir.
Sosyal Sigortalar Hukuku (IV/AHV/UV, Ergänzungsleistungen vb.)
Kişilerin emeklilik, malulen emeklilik ve tamamlayıcı ek destek gelirinden (Ergänzungsleistung) yararlanmaları esnasında çıkabilecek her türlü problem konularında gerek itiraz edilebilmesi gerekse de mahkeme boyutunda temsil edilebilmeleri için gerekli hukuki desteği sağlar.


Gerek borç ilişkilerinden gerekse icra iflas hukukundan kaynaklanan icra takiplerinin düzenlenmesi , dava açılması, iflas prosedürü ve sonlandırılması ile ilgili konularda şahıslara ve şirketlere hizmet vermektedir. İş Yasası Hukuku İş ve İşçi hukukundan kaynaklanan sözleşmeler , işveren ve işçinin haklarının korunmasına yönelik tüm hususlarda hizmet vermektedir.


Hem kiraya verenin hem de kiracının hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hemde taşınmaz kiraları hakkındaki yasal düzenlemeler konusunda aktüel gelişmeleri yakından takip ederek ilgilileri bu konuda detaylıca bilgilendirir.


(Krankentaggeld vb.)
Çalışma esnasında hastalık veyahut kaza nedeniyle işgöremez duruma gelindiğinde işçinin özel sigortalar çerçevesinde de haklarının ve yükümlülükleri konusunda aydınlatılması ve haklarının en uygun koşullarla elde edilmesi hususunda hizmet sunar.


Kaza yahut trafik ihlalleri sonucunda işlenilen kabahat ,cürüm ve idari ihlallerin kapsamına giren konularda kişileri temsil eder.


(AİHS)
İç Hukuk yoluyla sonuç alınamayan hukuki ve cezai uyuşmazlıkların bir aşama öteye taşınması ve konunun insan hakları mahkemesinde birkez daha görüşülerek davanın tekrar gördürülmesi konularında hizmet verilir.


(Opferhilfe)
Mağdurun uğradığı zarardan kaynaklanan haklarının elde edilmesi özellikle maddi ve manevi tazminat yoluyla zararların en aza indirgenmesi konularında tüm resmi ve özel şahıslar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması konularında kişilerin vekaletlerini üstlenir.