PostHeaderIcon YURT DIŞINDA ARABA KULLANMA YASAĞI

Yurt Dışında Araç Kullanma Yasağı ve İsviçre'de Uygulanması
Otomobiliniz ile İzne giderken İsviçre sınırları dışında yolda hız sınırlarını aştınız veya Türkiyede alkollü olarak araç kullandınız ve polis belirli süre araç kullanmanızı yasakladı. Daha sonraki hukuki süreçler nasıl işleyecek? İsviçre makamlarının ehliyetinize dair aynı uygulamaları yapmaya hakları var mıdır?
Öncelikle her iki sorun birbiriyle bağlantılı olduğu için durumu İsviçre yasaları bakımından incelemeye başlayalım. Ceza yasaları bakımından ehliyet sahibi hakkında trafik kurallarının ihlal edilmesi dolayısıyla ceza verilmesi sonrası İdari Makamlar (olayımızda İsviçrede bu idari makam yerel 'Strassenverkehrsamt'tır) ayrıca araç kullanma yasağı alınıp alınmaması gerektiği konusunda yetkilidirler.
Her kim İsviçre dışında bir trafik kuralının ihlaline neden olur ve bu ihlal hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir durum oluşturur ve aynı zamanda da ihlalin meydana geldiği ülkede cezalandırılması gereken bir suç teşkil ederse, yetkili ülke makamları kişinin oturumunun ve ikametgahının İsviçrede olması kaydıyla adli yardım suretiyle İsviçrede cezalandırılmasını talep edebilirler (Karayolları Trafik Yasası (SVG) 101. Madde 1. Paragraf). İsviçrede yapılacak yargılamada hakim İsviçre Yasalarını kullanır. Ancak trafik ihlalinin yapıldığı ülkede işlenilen trafik suçu, o ülkede hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmiyorsa o taktirde İsviçre hakimi de hürriyeti bağlayıcı cezalar veremez.
İsviçre makamları İsviçre dışında meydana gelen trafik kuralı ihlallerinden ancak bir kısmından haberdar olabilmektedir. Örneğin İsviçre 3 Haziran 1976 tarihli anlaşmayı (SR. 0.741.16) imzalamış ve aynı anlaşmayı imzalayan kendi sınırlarında bulunan Liechtenstein ve İtalya ile bu tür bir ikili ilişkiye girmiştir. Her iki ülkenin İsviçre sürücü belgesi bulunan kişilerin ihlallerini bildirme yükümlülükleri mevcuttur.
İsviçre Karayolları Trafik Yasaları (SVG) madde 16 cbis uyarınca her kantonda bulunan trafikten sorumlu makamlar (Strassenverkehrsämter) sürücü ehliyetini, sürücünün;
a)    İsviçre dışında başka bir ülkede araç kullanma yasağı kararı verilmişse ve
b)    Yapılan trafik ihlalinin İsviçre yasaları uyarınca 'orta' veya 'ağır' bir ihlal olması durumunda sürücünün ehliyetini geçici veya kalıcı müddetle elinden alabilirler. Yani konudan bir şekilde haberdar olan İsviçre makamları bu yasa çerçevesinde harekete geçerek araç kullanma yasağının İsviçre içerisinde de uygulanmasını sağlayabilmektedir. Ancak ortada tek başına ülkeler arasındaki bu birliği sağlayacak somut bir anlaşmalar bütünü olmamakla birlikte gerek ihbar gerekse de ülkeler arası trafik ihlalinin niteliğine göre yine ülkelerarası adli yardımlaşma suretiyle konu gündeme gelmektedir. Kişi bu nedenle zaman zaman İsviçre dışındaki trafik ihlallerinden dolayı sürücü ehliyetlerini kaybedebilmektedirler. Bu konu ayrıca pratikte ülkelerin konuya yaklaşımları ile doğrudan bağlantılıdır. Zaman zaman ülkelerarası anlaşmalar gereği bildirim yükümlülüğü olmasına rağmen pratikte idari makamların ilgisizliği veyahut yakın ilgisi ile tam tersi durumlar oluşabilmektedir.